Buitenschoolse opvang

Bolderburen

Bolderburen is de BSO voor de kleuters van 4 – 5 jaar oud. Bolderburen vangt kinderen op na schooltijd. Voor vrijeschool Mareland is dat vanaf 13.00 uur; andere scholen hanteren andere tijden. Bij Bolderburen hebben we plek voor 20 kinderen met 2 vaste juffen.

Een dag bij Bolderburen

Buitenburen

In 2021 hebben de BSO Buitenburen uitgebreid naar 2 groepen; Buitenburen 'Klein' en Buitenburen 'Groot'.

Bij Buitenburen 'Klein' zijn de oudste kleuters en 1e klassers. Gemiddeld genomen zijn kinderen daar van 5 - 7 jaar oud. Hier is plek voor 22 kinderen per dag.

Buitenburen 'Groot' is er vanaf 7 jaar. Daar is plek voor 30 kinderen per dag.

Een dag bij Buitenburen

Buitenburen 'Op stap'

Buitenburen 'Op Stap': Bestaat uit één buitengroep voor kinderen vanaf 7 jaar oud. De groep mag uit maximaal 20 kinderen bestaan, begeleid door een of twee pedagogisch medewerkers en eventueel een vrijwilliger. Vanuit de pedagogische kwaliteit gaan we uit van een groepsgrootte van 16 kinderen.

Buitenburen 'Op Stap' is open op maandag, dinsdag en donderdag.

Buitenburen 'Op stap'