Buitenschoolse opvang

Bolderburen

Bolderburen is de BSO voor de kleuters van 4 – 6 à 7 jaar oud. Bolderburen vangt kinderen op na schooltijd. Voor vrijeschool Mareland is dat vanaf 13.00 uur; andere scholen hanteren andere tijden. Bij Bolderburen hebben we plek voor 20 kinderen met 2 vaste juffen.

Een dag bij Bolderburen

Buitenburen

Buitenburen is de BSO voor kinderen vanaf klas 1/groep 3.

Bij Buitenburen hebben we plek voor 20 kinderen per dag met 2 vaste juffen.

Een dag bij Buitenburen