De oudercommissie heeft als doel om in samenwerking met de organisatie/directie de kwaliteit van de opvang (KDV en BSO) te behouden en te verbeteren. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders die een kind op de opvang hebben. Wij proberen alle collectieve belangen van de ouders en de kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ouders kunnen dus via de oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van de kindercentrum Kind in Beeld. Wij overleggen regelmatig met de directie (Jorika Ehrlich) over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij geven wij gevraagd en ongevraagd advies over verschillende onderwerpen.

Op de agenda komen de volgende punten regelmatig aan de orde:

  • Het Pedagogisch Beleid
  • Tarieven
  • Voeding
  • Beleid rond spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Veiligheidsbeleid

Een keer per jaar zetten wij een enquête uit naar ouders om de tevredenheid te onderzoeken. We zouden het echter fijn vinden om wat vaker te horen wat er speelt onder de ouders. We zijn geen behartigers van individuele ouders, maar we ontvangen wel graag signalen van dingen die misschien beter of anders kunnen. Spreek ons vooral aan of stuur een mail naar oudercommissie.hetkleinevolkje@gmail.com.

Gregor Aaij

Lot Vegter

Christel Meijer

Marloes Plomp

Rosanna Rozier

Eveline van den Berg