Buitenburen 'Op Stap': Bestaat uit één buitengroep voor kinderen vanaf 7 jaar oud. De groep mag uit maximaal 20 kinderen bestaan, begeleid door één of twee pedagogisch medewerkers en eventueel een vrijwilliger. Vanuit de pedagogische kwaliteit gaan we uit van een groepsgrootte van 16 kinderen.

Buitenburen 'Op Stap' is open op maandag, dinsdag en donderdag.

Indien de vraag naar de buitengroep ook op woensdag en vrijdag voldoende is kunnen we ook op die dagen de buitengroep aanbieden. Dat is vanaf minimaal 12 kinderen. Vooralsnog zijn kinderen van deze groep op woensdag en vrijdag geplaatst in BSO Buitenburen Groot.

Het uitgangspunt voor de kinderen van de buitengroepen is natuurbeleving.

Dit betekent dat we onder andere op pad gaan naar locaties zoals Het Leidse Hout, Park Cronesteijn, Klinkenbergerplas, 't Joppe enz.

Tijdens het buiten zijn beleven we met de kinderen intensief het ritme van de seizoenen. Daarnaast geeft het bewegen in de natuur de kinderen de mogelijkheid om tot spel te komen na een dag op school. Buiten spelend worden alle zintuigen aangesproken en op deze manier ontwikkelen de kinderen onder andere hun motoriek.

Mogelijke activiteiten op een buiten-dag zijn hutten bouwen, kampvuur maken, brood bakken, touwbaan maken, bomen klimmen, speksteen bewerken, voetballen en natuurlijk vooral veel vrij spel.

Waar komen de buitengroepen

We komen in de natuurgebieden en natuurspeeltuinen rondom Vrijeschool Mareland en rondom BSO Buitenburen. Daar zijn de volgende prettige locaties:

 • Het Leidse Hout
 • Park Cronesteijn
 • Klinkenbergerplas
 • 't Joppe
 • Speeltuin de Doorbraak
 • Speeltuin Vogelwijk
 • Merenwijk park
 • De Bloemerd

Schuillocatie

 • Marecollege

Dagritme buitengroepen

Per dag wordt door de pedagogisch medewerkers bepaald welke buitenlocatie er bezocht gaat worden.

13.00 uur (op maandagen)

 • Voordat de pedagogisch medewerker de kinderen opwacht zorgt hij/zij ervoor dat de presentielijst compleet is. Afmeldingen zij nagekeken in Jaamo en op de groepstelefoon en verwerkt in de presentielijst. Er is een lunch voorbereidt en ingepakt voor de kinderen.
 • De pedagogisch medewerker kan via whatsapp de oudergroep laten weten waar ze die dag heen zullen gaan en waar de kinderen kunnen worden opgehaald.
 • De pedagogisch medewerker wacht de kinderen op, op het schoolplein van vrijeschool Mareland bij de ophaalplek die reeds bekend is voor de kinderen van BSO Buitenburen. De groep gaat naar een eigen gekozen locatie, zodra de groep compleet is.

14.45 uur

 • Voordat de pedagogisch medewerker de kinderen opwacht zorgt hij/zij ervoor dat de presentielijst compleet is. Afmeldingen zij nagekeken in Jaamo en op de groepstelefoon en verwerkt in de presentielijst. Er is een lunch gepakt voor de kinderen.
 • De pedagogisch medewerker kan via whatsapp de oudergroep laten weten waar ze die dag heen zullen gaan en waar de kinderen kunnen worden opgehaald.
 • De pedagogisch medewerker wacht de kinderen op, op het schoolplein van vrijeschool Mareland bij de ophaalplek die reeds bekend is voor de kinderen van BSO Buitenburen. De groep gaat naar een eigen gekozen locatie, zodra de groep compleet is.

15.15 uur

 • De groep is aangekomen bij buitenlocatie of de schuillocatie. Eventuele fietsen blijven bij Mareland, iedereen wordt met de Stint * naar de buitenlocatie vervoerd. Wanneer er om 17.00 uur wordt terug gegaan naar BSO Buitenburen, rijden de Stints langs Mareland zodat de fietsers alleen van Mareland naar BSO Buitenburen hoeven te fietsen. Dit is voor de kinderen die zelfstandig fietsen een reeds bekende route.
 • Er wordt gegeten op de buitenlocatie of de schuillocatie.
 • Dit eetmoment is ook het moment voor de kinderen om te vertellen hoe het op school is geweest, al zal er ook tijdens het wachten op het schoolplein ook tijd zijn voor een praatje.

* tegenwoordig heet de Stint 'BSO Bus'. Voor de leesbaarheid houden we de term Stint aan omdat we ook gebruik maken van een volkswagen transporter die wij de BSO Bus noemen.

15.45 uur

 • Vrij of geleid spel
 • Opruimen van buitenlocatie of schuillocatie
 • In de donkere maanden zijn de buitengroepen om 17.00 terug bij BSO Buitenburen, in de lichtere maanden om 17.30. Eventueel worden ouders op de hoogte gebracht van een andere ophaalplek.

16.45 uur

17.00 of 17.30 uur

 • Tijdens vakanties of studiedagen wordt de buitengroepen (Buitenburen 'Op Stsap') ingevoegd bij de binnen-groepen van BSO Buitenburen. Kinderen worden dan gebracht naar BSO Buitenburen Groot. Vandaaruit wordt een plan voor de dag gemaakt waarbij een onderdeel kan zijn een dag 'op stap' naar een van de bekende struinplekken of schuillocaties.