Alle ouders kunnen het inspectierapport van de GGD inzien. Het rapport ligt in een map op de locatie. Daarnaast is het rapport zichtbaar in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en wordt het op de website gepubliceerd.