Contact

Kinderdagverblijf Het Kleine Volkje (0 - 4 jaar)
Atjehstraat 32
2315 CV Leiden

Algemene informatie: 06-26 020 484
Babygroep Elfjes: 06-36 046 968
Babygroep Feetjes: 06-48 203 286

Peutergroep Dwergjes: 06-36 474 895
Peutergroep Kabouters: 06-36 574 703

Peuterspeelzaal Het Bonte Huis (2 - 4 jaar)
Atjehstraat 32
2315 CV Leiden

Algemene informatie: 06-26 020 484
Tel. Groep: 06-36 223 948

BSO Bolderburen (4-6 jaar)
Atjehstraat 32
2315 CV Leiden

Algemene informatie: 06-26 020 484
Tel. BSO Groep: 06-42 89 2244

BSO Buitenburen (7-12 jaar)
Ambonstraat 28B
2315 GH Leiden

Algemene informatie: 06-26 020 484
BSO groep Buitenburen 'Klein': 06-18 877 287
BSO Groep Buitenburen 'Groot': 06-400 889 24


Postadres & algemene informatie

Kinderopvang Kind in Beeld

Atjehstraat 32
2315 CV Leiden

Tel. 06-26 020 484
Email: info@kindinbeeld.com

Openingstijden

KDV Het Kleine Volkje is het hele jaar open op werkdagen van 08.00 – 18.30 uur. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de extra vroege opvang van 7.30 – 8.00 uur. Dit kan alleen op afspraak en hiervoor brengen we extra kosten in rekening. Op alle nationale feestdagen* is Het Kleine Volkje gesloten. Rond Kerstmis en Oud & Nieuw zijn we ook een week gesloten.

KDV Het Bonte Huis is open op alle 40 schoolweken van 08.00 – 13.00 uur. Op alle nationale feestdagen* én tijdens schoolvakanties is Het Bonte Huis gesloten.

BSO Bolderburen en BSO Buitenburen zijn het hele jaar open. We zijn geopend op schooldagen na schooltijd (dit verschilt per school) en tijdens studiedagen**/vakantiedagen hele dagen van 8.30 – 18.30 uur.

De BSO’s zijn gesloten op nationale feestdagen*. Rond Kerstmis en Oud & Nieuw zijn we ook een week gesloten.

* Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag **Bij studiedagen open vanaf 4 kinderen.


Extra opvang

Als de capaciteit het toelaat, kunt u een extra dag opvang afnemen. U tekent hiervoor op de groep, zodat er achteraf geen onduidelijkheden over bestaan. Extra dagen worden achteraf gefactureerd.

Dagen ruilen

Dagen ruilen is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Er is een schriftelijk verzoek (e-mail/WhatsApp)
  • De juffen of leidinggevende beoordeelt de aanvraag naar eigen inzicht.
  • Er is plaats op de groep van uw kind.
  • Het ruilen vindt plaats binnen 4 weken vóór of na de gemiste dag.

Feestdagen waarop wij gesloten zijn kunnen niet worden geruild.

Voor de BSO: een schooldag kan niet worden geruild voor een vakantie- of studiedag.

Het ruilen van dagen is een service; u kunt hier geen rechten aan ontlenen.