19 februari

Carnaval

Carnaval

9 april

Pasen

Pasen heeft een vrij zwaar thema, maar wij vieren met de kinderen vooral de lente. Uit de oude heidense traditie werd dit ook al gedaan. Veel symbolen die nu bij Pasen worden gebruikt stammen uit die oudere tradities die later gekerstend zijn. Met Palmpasen, de week voor Pasen maken broodhaantjes en zetten die traditioneel op een stok. Daarmee lopen we door de tuin. Met Pasen zoeken we geschilderde eieren in de tuin.

18 mei

Hemelvaart

Hemelvaart kent zijn oorsprong in heidense tradities en is een dag waarop we vieren dat de Aarde na een lange winter weer tot leven komt. Van oudsher is het traditie om op die dag te gaan dauwtrappen. Minder spartaans kan ook door bijvoorbeeld een vroege ochtendwandeling te maken en de dauw te zien en de nevel die vaak boven de weilanden hangt te zien opgaan in de ochtendlucht.

Later heeft dit feest ook een Christelijke inhoud gekregen. Die inhoud is voor de kinderen te abstract en onnodig om hen mee te belasten. Met de kinderen maken we vaak papieren duifjes als symbool voor dit feest en vieren vooral de lente en het nieuwe leven.

28 mei

Pinksteren

Met Pinksteren is de aarde getooid als een bruid, ze is volop in bloei. Toch maken we papieren bloemen, hoewel de natuur in dit jaargetijde veel bloemenpracht biedt. Dit komt omdat juist met Pinksteren creativiteit en scheppingskracht nodig zijn. Die kwaliteiten zijn namelijk in een relatie en een goed gesprek van groot belang.

Kinderen hebben nog een natuurlijke scheppingskracht. Zij genieten vooral van de feestelijke sfeer en de mooie bloemen die we met elkaar maken, de liedjes die we zingen en de vreugde dat de alles weer groeit en bloeit.

24 juni

Sint-Jansfeest / Zomerfeest

Met Sint-Jan vieren we de langste dag van het jaar. Dit is ook de geboortedag van Johannes de Doper, vandaar Sint-Jan. We vieren de zomer, heerlijk eruit, uit de vaste gewoonten. Wij vieren dit met een grote picknick met alle ouders en kinderen van de kinderopvang. Iedereen neemt iets lekkers (zelfgebakken/gekookt) voor de grote tafel. Zo kunnen we van elkaars smaken proeven, en elkaar weer op een andere manier ontmoeten dan dagelijks.

Voor de kinderen hebben we altijd spelletjes zoals poppenkleertjes wassen, bellen blazen, blik gooien, schminken en natuurlijk een ijsje!