Onze tarieven voor 2020:

  • KDV / Peutergroep: € 8,92 per uur
  • Verlengde opvang van 7.30 - 8.00 uur: € 9,98 per uur
  • BSO schoolweken pakket (40 weken): €8,90 per uur
  • BSO schoolweken + vakantieopvang pakket (51 weken): € 7,90 per uur.
  • BSO korte dag 13.00 - 15.00 uur: € 9,20 per uur
  • Incidentele vakantieopvang / extra opvang: € 9,05 per uur

Via de kinderopvang toeslag vergoedt de overheid in 2020:

  • KDV maximaal € 8,17 per uur
  • BSO maximaal € 6,89 per uur.

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang op 1 januari 2005 ontvangt u als ouder de volledige factuur rechtstreeks van het kindercentrum. Deze betaalt u per automatische incasso. Een deel kunt u terugkrijgen bij de belastingdienst. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.toeslagen.nl.