Tussen 08.00 en 09.00 uur worden de kinderen gebracht en vindt er een rustige overdacht plaats van ouders naar de leidster. Heeft het kind een goede nacht gehad? Zijn er bijzonderheden? Hoe was de vorige dag, of de week? De kinderen krijgen de tijd om zich te vermaken met vrij spel.

Om 9.00 uur starten we de dag in de kring. We maken samen de kabouter wakker, die alle kinderen begroet, en we zingen liedjes.

Ongeveer een half uur later is het tijd om brood te bakken. Aansluitend gaan we aan tafel om fruit te eten en thee te drinken. Rond 10.00 uur zijn het fruit en de thee op, en gaan de kinderen naar de wc of worden verschoond. Vervolgens gaan we buitenspelen, ongeacht het weer.

Om 11.00 uur verzamelen de kinderen zich voor een activiteit, zoals een kringspel of knutselen.

Om 12.00 uur krijgen de kinderen een gezonde lunch. Die bestaat uit het warmtebakken bolletje dat de kinderen die ochtend zelf hebben gemaakt met gezond beleg. De maaltijd start altijd met een lied met gebaren:

De aarde doet het groeien, de zonne doet het bloeien. Rijp wordt het door de regen, drievoudig draagt het zegen.

Daarna geven we elkaar een hand en wensen we elkaar een smakelijke maaltijd. Na de maaltijd maken we de handen en gezichten schoon.

Dan zit de ochtend voor de kinderen in Het Bonte Huis er bijna op. We sluiten de ochtend om 12.30 uur samen af in de kring met een verhaal. Het verhaal herhalen we een aantal weken achter elkaar zodat kinderen zich er echt mee kunnen verbinden. Juist de herhaling is een feest voor peuters.

Vanaf 12.45 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen. Bij het afscheid groeten de juffen de kinderen, waarna het kind weer onder de hoede van de ouder is.

Om 13.00 uur sluit Het Bonte Huis.